Marek Deptuła
tel. 507 924 274
e-mail: marek@deptula.pl

Grażyna Deptuła
tel. 505 525 415
e-mail: grazyna@deptula.pl

Informacja o prawach autorskich

Niektóre materiały graficzne wykorzystane na stronie są ogólnodostępne w sieci Internet i autorzy dopuścili ich rozpowszechniane na zasadach licencji Creative Commons BY-SA. Oryginały tych materiałów oraz informacje o autorach znajdują się na poniższych stronach: